شنبه, 1 آذر 1393 English          
 

× رياست دانشگاه
× معاونت اداري و مالي
× معاونت آموزشي
× معاونت پژوهش و فناوري
× معاونت دانشجويي
× معاونت فرهنگي
× دانشكده ها
× نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
× روابط عمومي

× آزمايشگاه مركزي
× دفترارتباط با صنعت 
× پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

× سرویس جدید دسترسی به اینترنت و ايجاد vpn 
× وب سایت مدیریت فناوری اطلاعات
× پست الكترونيكي 

× كتابخانه مركزي و منابع الكترونيكي (سامانه تامین مدارک)
× سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي
× سامانه اتوماسيون اداري
× سامانه الكترونيكي آموزش و ارزشیابی اساتید
× سامانه اتوماسيون تغذيه 
× سامانه حضوروغياب كاركنان
× سامانه دریافت احكام وفيش حقوق 
× پردیس دانشگاهی چمران
× سامانه مجلات الکترونیکی
× قطب های علمی

دانشگاه شهيد چمران اهواز
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب