سه‌شنبه, 2 آبان 1396
برنامه کلاسی دروس ‌‌معارف

برنامه امتحانات دروس معارف

عکس

گروه معارف اسلامی


به سایت گروه معارف اسلامی دانشگاه
شهیدچمران خوش آمدید. 


اطلاعیه

 

دانشجویان­ گرامی :

جهت مشاهده برنامه کلاسی دروس معارف اسلامی مربوط  به نیمسال اول سال تحصیلی 97- 96 به صفحه دروس مشخص شده دراین سایت مراجعه فرمائید.

 

 

 

 

دانشجویان­ گرامی :

جهت مشاهده برنامه امتحانات دروس معارف اسلامی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 به صفحه امتحانات مشخص شده در این سایت مراجعه فرمائید.

 

 

دانشجویان گرامی

 درخصوص درس دانش خانواده و جمعیت به اطلاع میرساند :

دانشکده­ برگزارکننده امتحان از دانشجویان مربوط به خود می باشد.

 براین اساس تعداد اوراق امتحانی ارسال شده گروه معارف اسلامی به آموزش هر دانشکده با توجه به ظرفیت و گروه ثبت نام شده دانشجویان درس در نیمسال دوم 96-95 آن دانشکده خواهد بود.

زمان امتحان روز چهارشنبه 17/03/96  ساعت 10 صبح می باشد.

 مستدعی است جهت اطلاعات بیشتر به آموزش دانشکده خود مراجعه فرمائید.

 

دانشجویان گرامی :

جهت مشاهده نمرات اعلام شده دروس معارف اسلامی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 به سامانه آموزشی خود مراجعه فرمائید.
آدرس: 
ثبت نمرات/سامانه الکترونیکی آموزش/سامانه ها/www.scu.ac.ir    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اطلاعیه

توجه

دانشجویان­ گرامی :
جهت مشاهده
برنامه کلاسی دروس معارف اسلامی مربوط  به نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 به صفحه دروس مشخص شده دراین سایت مراجعه فرمائید.

 

 


توجه

دانشجویان­ گرامی :

جهت مشاهده برنامه امتحانات دروس معارف اسلامی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 به صفحه امتحانات مشخص شده دراین سایت مراجعه فرمائید.


مشاوره

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8