چهارشنبه, 30 خرداد 1397
مناسبتها


اخبار دانشگاه
کد خبر : ۱۷۲۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ 
۱۳:۱۵:۳۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۹  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ 
۹:۵۹:۱۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۵  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ 
۱۳:۴۴:۲۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۷  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ 
۱۳:۲۶:۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۹  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۶۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ 
۱۰:۴۳:۳۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۴  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 
۱۲:۱۴:۱۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۲  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 
۱۰:۲۱:۴۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۹  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 
۸:۳۲:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۵  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 
۸:۱۳:۱۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۸  |  تعداد نظرات : ۰
کد خبر : ۱۷۲۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ 
۱۴:۴:۳۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۷  |  تعداد نظرات : ۰
صفحه1از264123456...264.بعدي.برو

اینفوگرافیک

مناسبت سال

اداره روابط عمومي دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8