Thursday, August 16, 2018
Site Map
 Home
 Menu
 Management
 Riasat
 hozeh riasat
 مديريت فني و طرح هاي عمراني
 دفتر نظارت و ارزيابي
 هسته گزينش كاركنان
 حراست
 International
 معاونت فرهنگي
 Faculties
 Literature
 Economics And Social Science
 Theology & Islamic Studies
 Physical Education
 همايش تربيت بدني
 Veterinary
 Science
 Education & Physiology
 Hydrology Enginieering
 قطب علمي
 Mathematical Science
 Agricalture
 Behbahan faculties
 Enginieerng
 Shoushtar
 Nahade Rahbari
 امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
 Public Relative
 3segi
 هفته پژوهش 1391
 Biography of Dr.Noori
 elaheyat
 daryaee
 Engineering
 shoshtar
 keshavarzi
 tarbiyatbadani
 keshavarziramin
 dampezeshki
 dezful
 tarbiyati
 riyazi
 eghtesad
 olom
 adabiyat
 Library Menu
 Central Library
 سمينار برق
 فرم ثبت نام در کلاس آموزش الکترونیکی
 فرم ثبت نام در کلاس آموزش الکترونیکی
 الهیات
 تربیت بدنی
 دامپزشکی
 علوم
 علوم تربیتی
 علوم آب
 ریاضی
 کشاورزی
 بهبهان
 مهندسی
 هنر
 List of Students
 حق التالیف
 search
 karim.zare
 karim.zare
 erteghavakaramat
 diamond_saeed
 ramezan
 z-perabasi
 z-perabasi
 elearning
 kargah-dadekavi
 folad
 madeh
 karim
 donshjooyanjadid
 فراخوان روابط عمومي
 پيام هيات رييسه
 datequse
 pconfrance
 formteacher
 اصلاح الگو
 اطلاعيه ثبت نام
 hovezeh
 روابط2
 grant
 fezeksminsr
 vazayf jadid sazemani
 آنفلانزا
 hamayeshdaroo
 نشريه خبري
 ofical-en
 گزارش تصويري هفته پژوهش 88
 آيين افتاحييه هفته پژوهش
 گزارش تصويري از دومين نمايشگاه بين المللي كتاب
 گزارش تصويري از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي
 Predency
 Higher Education Affair
 Cultural a Student Affairs
 Research Affairs
 Financial & Administrative Affairs
 Edncational Affairs
 Other Academic Units
 Course Calendars
 International Activity
 Faculties
 Research & Reseaches
 university relations with industry
 Science and technology park
 Science and nature museum
 office of preservation and guidance of the talente
 office of preservation and guidance of the talente
 office of preservation and guidance of the talente
 manegment educational affairs
 پايان نامه
 j.karafarin
 جشنواره ملي طلاب و مبلغان جوان
 جشنواره ملي جوان برتر كشاورزو روستايي
 جشنواره ملي فعاليت هاي اجتماعي جوانان
 تقويم سال تحصيلي 89-90
 اطلاعيه برق
 كنفرانس اصلاح الگوي مصرف89
 مركزتحقيقات علوم رفتاري
 راهنماي جديد نصب اتوماسيون اداري
 اطلاعيه اينترنت در تابستان
 اطلاعيه ثبت نام
 انتخاب واحد/ثبت نام الكترونيكي
 حمايت همه جانبه از نظريه
 اطلاعات بيشتر
 تقدير
 تقدير
 تقدير
 تقدير
 تقدير
 farhangi-fajr
 farhangi-fajr
 jashntaghder
 nemoneh1
 پانزدهمين نمايشگاه
 پانزدهمين نمايشگاه
 پانزدهمين نمايشگاه
 فايل پيوست
 d-86
 ertegha
 farakhnmm
 zaman
 معرفي دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي
 مطالعه و چاپ آئين نامه و طرحنامه برگزاري كرسي ها
 كرسي ها ايين نامه ها
 لوح تقدير
 پنجمين سمينار ملي شيمي و محيط زيست
 rezaee
 بانكداري الكترونيك
 صنایع استان
 ثبت نام اينترنتي 90
 Embassies
 ثبت نام اينترنتي 90 كارشناسي
 تست ما›ول
 virtul tour
 اطلاعیه آنتی ویروس
 تست
 اطلاعیه فوری
 هفته پژوهش 1390
 پرديس دانشگاهي دانشگاه شهيد چمران
 اطلاعيه شماره 2
 logon
 پرديس شماره 3
 اوقات شرعي
 theme test
 pardis4
 مراكز تحقيقاتي
 اصلي2
 test
 اطلاعيه جديد پرديس
 MultiContent
  ثبت نام دانشجويان جديدالورود
 مديريت خدمات عمومي
 همايش زن و خانواده
 هفته پژوهش وفناوري 94
 پورتال پژوهشي 91 اخبار
 همایش ملی قتل نظم و امنیت
 سامانه دريافت احكام و فيش حقوقي
 صفحه جديد
 بسیج کارکنان
 صفحه جديد
 پردیس دانشگاهی
 بسیج کارکنان
 دبیرخانه راوابط عمومی منطقه 9
 ثبت 92
 92-2
 92/4
 3/92
 ثبت خوابگاه و تغذیه
 راهنمای استفاده از outlook
 راهنما
 فوری
 نظر سنجی
 قطب مدیریت دانش
 هفته پژوهش 92
 سند دانشگاه اسلامی
 راهنمای پورتال
 chamran
 ghotb
 IBS
 یارانه نقدی
 پرتال هفته پژوهش و فناوری
 pajohesh
 نقشه جامع علمی کشور و اسناد مربوطه
 arash_khan
 shams
 پایداری کسب وکار
 فرم درخواست میل برای دانشجویان دکتر ا و ارشد
 فایل ثبت نام
 جشنواره منطقه ای رویش خلیج فارس
 اعضای هیات علمی دانشگاه
 ادبیات و علوم انسانی
 ادبیات و زبان انگلیسی
 زبان و ادبیات فارسی
 تاریخ
 اقتصاد و علوم اجتماعی
 الهیات و معارف اسلامی
 تربیت بدنی و علوم ورزشی
 دامپزشکی
 کشاورزی
 علوم
 علوم تربیتی و روانشناسی
 علوم ریاضی و کامپیوتر
 علوم زمین
 مهندسی
 علوم آب
 هنر شوشتر
 main menue
 About the University
 Faculties
 Faculty of Agriculture
 Faculty of Arts
 Faculty of Economic and Social Sciences
 Faculty of Education and Psychology
 Faculty of Engineering
 Faculty of Literature and Humanities
 Faculty of Mathematical Sciences and Computer
 Faculty of Sport Sciences
 Faculty of Science
 Faculty of Theology and Islamic Science
 Faculty of Veterinary Medicine
 Faculty of Water Sciences Engineering
 Faculty of Earth Sciences
 Research Centers
 Research Center of Gas Distribution network
 Jundishapur s Water and Energy Research Institute
 Drilling Research Center
 Behavioral Science Research Center
 Growth Center of Technology Units
 Biotechnology and Biological Sciences
 Geology and Petroleum Geology Research Center
 Regional Research Center Dust
 Drainage Research Center
 International Affairs
 International Students
 International Academic Affairs
 Persian Language center
 Centers of Excellence
 Our Campus
 Landscape
 Central Liberary
 Restaurant
 Swimming Pool
 Dormitories
 Medical Clinic
 Mosques
 Guesthousue
 Consulting Center
 Public Transportation
 Central Laboratory
 menu 2 en
 Press & Media
  Doctoral Candidate
 Business & Industry
 Quick Link
 Quick Link
 Fact and Figurs
  Courses
 home about
 menu about
 Fact and Figurs
 University Academic Figures
 City of Ahwaz
 Research Profile
 home faculty
 menu IS
 Entry Requirenents
 Apply
 Courses
 Fee
 Accommodation
 Culture and Events
 menu plc
 Apply
 Courses
 Fee
 Accommodation
 اطلاعیه آزمون نیمه متمرکز دکتی سال 95
 دکترا جدید
 مرکز آپا
 menuart
 Home art
  Painting
 Graphics
 Research
 Menu Economics and Social Sciences
 Home Econmics and social sciences
  Accounting
 Law
 Social Sciences
  Economics
 Management
  Political Science
 Menu Education and Psychology
 Home Education and Psychology
  Industrial and Organizational Psycho
  Clinical Psychology
  Educational Psychology
  Education
 Library & Information Science
  Counseling
 Menu ENG
 home eng
 Civil Engineering
 Mechanical Engineering
 Electrical Engineering
 Materials Engineering
 Computer Engineering
 Architecture
 Menu Literature
 Home Literature
 History
 Persian Language & Literature
 English Language & Literature
 French Language & Literature
 Menu Earth
 Home Earth
 Department of Geography
 Department of Geology
 Department of GIS
 Menu of FWSE
 Home of FWSE
 Department of Hydrology and Water Resources
 Civil Engineering-Environmental Engineering
 Department of Irrigation and Drainage
 Department of Hydraulic Structures
 آزمون زبان msrt
 مجتمع آموزشی غیر دولتی دانشگاه
 مجتمع آموزشی غیر دولتی دانشگاه
 Menu Vet
 Department of Clinical Science
 Department of Food Hygience and Quality Control
 innovation
 هفته پژوهش 1396

Portal list

Unused Portal

test 111

test2

سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

ستاد نانو دانشگاه چمران

شصت و مین سالگرد

قطب بهداشت و بیماری های گاومیش

تم

apa1

کلینیک صنعت نفت

معاونت طرح و توسعه

مدیریت ساختمان و طرح های عمرانی

مرکز تحقیقاتی فولاد

شورای صنفی کارکنان

مرکز نظریه پردازی

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه

apa3

دبیرخانه هیات امنا

پایداری کسب و کار

مديريت امور عمومي

sequrity

قطب علمی آموزش مداوم

بیستمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

test10

بسیج اساتید

دبیرخانه روابط عمومی های منطقه 9

قطب علمی مدیریت دانش

بسيج کارکنان

faculty of Arvand

مركز تحقيقات بيوتكنولوژي و علوم زيستي

ستاد فناوري نانو

كانون بازنشستگان

هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان

مدیریت نظارت و ارزيابي

دفتر امور قراردادها

maareff

نخستين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي منطقه جنوب و غرب كشور

conference

معاو نت فرهنگي و اجتماعی

herasat

journal.scu.ac

همایش ملی بافت فرسوده

همایش ملی بافتهای فرسوده

ریاست دانشگاه

moaref

Culturing

Sports

Museum

مركز رشد واحد های فناور دانشگاه شهید چمران

BookShoping

ResearchManagement

Nahade Rahbari

Communication Center

مشاور عمرانی رئیس دانشگاه

مشاور رئیس و کارشناس مسئول پیگیری

سيستم آموزش

Faculty of Agriculture

Psychology

Faculty Of Water Siences Engineering

Ramin

دانشکده هنر شوشتر

Veterinary

Management

Public

Technical

Office of Information Technology | Shahid Chamran University of Ahvaz

Education

Students

Offical

Budget

امور مالی دانشگاه شهید چمران اهواز:/Mali

MainEducation

Programming

دفتر حفظ و هدايت استعداد هاي درخشان

Hoghoghi

Accomodation

Central Laboratory of Shahid Chamran University of Ahvaz

Literature

Post Graduate Affairs of Shahid Chamran University of Ahwaz

Research Of Shahid Chamran University

School of Sport Science and Physical Education martyr Chamran University

5th National Seminar of Chemistry &Environment

Administrative Affairs Management

apa

behavioral sciences research center

Center for International Academic Cooperation)

Center of drilling research

Central Library of shahid Chamran University of Ahvaz

eid

entrepreneurship center

Faculty of Economics and Social Sciences

Faculty of Engineering | Shahid Chamran University of Ahvaz

Faculty of GeoScienc

Faculty of Mathematical Sciences and Computer

faculty of science

fa-IR;en-US;

fcetic

Free Instructions Offic

Gas Company Research Center

ict

Industrial

Jundishapour Water and Energy Research Institute

Learning Management System

Machinery Condition Monitoring (CM) Laboratory

Omor-e-Omomi

Petroleum Exploration & Exploitation Center

Sahahid Chamran University

shahed va eisargar students

shahed va eisargar students

Shahid Chamran University of Ahvaz

Shahid Chamran University Press

Technical and structural plans management


Shahid Chamran University of Ahvaz

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8