پنج‌شنبه, 3 اسفند 1396
آزمون تعیین سطح دانش زبان انگلیسی (Tolimo-Msrt)
آزمون تعیین سطح دانش زبان انگلیسی (TOLIMO-MSRT) زیرنظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید.دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8