Friday, June 22, 2018

به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع ارشد و دکتری که موفق به ثبت نام اینترنتی نشد ه می رساند جهت رفاه حال این عزیزان روزهای دوشنبه و سه شنبه یکم و دوم مهر ماه میتوانند به صورت اینترنتی ثبت نام نموده و بعد از انجام ثبت نام جهت تحویل مدارک خود به دانشگاه مراجعه نمایید.

                                                   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


Shahid Chamran University of Ahvaz

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8