پنج‌شنبه, 6 آبان 1395
انتخاب واحد
  هیات علمی                  دانشجویان
 ثبت نمرات                              ثبت نام پذيرفته شدگان 95
   انتخاب واحد الكترونيكي وارزشيابي اساتيد
 
   


اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دانشگاه

دانشجویان کلیه مقاطع  تحصیلی میتوانندجهت برخورداری از جایزه های بزرگ بنیاد نخبگاندر سال تحصیلی 96-1395تا تاریخ 30/4/95به پایگاه اطلاعاتی بنیاد:soraya.bmn.ir مراجعه نمایند.

دریافت حقوق های ماهانه قابل توجه، هزینه های کنفرانس های داخلی و خارجی و کمک هزینه های ازدواج از جمله این جوایز می باشد .
دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8