دوشنبه, 1 مرداد 1397
اطلاعيه اينترنت در ايام تابستان

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاي محترم هيات علمي ودانشجويان تحصيلات تكميلي مي رساند كه با توجه به ايام تعطيل تابستان و بسته بودن دانشكده ها و مراكز كامپيوتر جهت استفاده از امكانات شبكه و اينترنت دانشگاه به سايت مديريت فناوري مراجعه فرماييد.
قابل توجه مراجعه كنندگان محترم :
1-داشتن كارت شناسايي معتبر جهت ورود به سايت الزامي است.
2-هنگام ورود نام خود را در ليست مربوطه ثبت نماييد.
3-حداكثر مدت استفاده از سايت يك ساعت مي باشد
4-زمان استفاده از سايت 8 الي 12 مي باشد
5-از جابجايي هر گونه از وسايل جدا خود داري نماييد.

آدرس :ساختمان مركزي دانشگاه -طبقه همكف -مديريت فناوري اطلاعات
تلفن داخلي:2060 الي 69و تلفن مستقيم:3330072


تاریخ آخرین بروزرسانی شنبه 23 تیر 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8