يکشنبه, 10 ارديبهشت 1396
ارتباط با دانشگاه

آدرس : اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهيد چمران اهواز

مخابرات دانشگاه :33330011 الی 33330019

تلفن تماس روابط بين الملل : 33367008

نمابر:33332618

پست الكترونيك :Isco-scu@scu.ac.ir

تلفن تماس مديريت فناوري اطلاعات:33330072دانشگاه شهيد چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8