/اطلاعیه شماره ۱۲/ انتخابات شورای صنفی دانشجویان

شناسه : 3782103

/اطلاعیه شماره ۱۲/ انتخابات شورای صنفی دانشجویان/اطلاعیه شماره ۱۲/ انتخابات شورای صنفی دانشجویان

 
با توجه به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی، علوم ورزشی، دامپزشکی، علوم آب، مهندسی، علوم و سراهای دانشجویی برادران در مورخه شنبه ۹۸/۹/۱۶ به دلیل عدم احراز ۲۵ درصد شرکت کنندگان بر اساس شیوه نامه، انتخابات شورای صنفی دانشجویان به دور بعد موکول گردید.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.