یکی از تبیین های روانشناختی آسیب‌های اجتماعی ''تراکم احساسات منفی'' است

یکی از تبیین های روانشناختی آسیب‌های اجتماعی ''تراکم احساسات منفی'' است


دکتر زرگر تایید کرد؛

یکی از تبیین های روانشناختی آسیب‌های اجتماعی ''تراکم احساسات منفی'' است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه یکی از تبیین های آسیب‌های اجتماعی تراکم احساسات منفی است، گفت: این مسئله می‌تواند ناشی از استرس های متعدد و طولانی مدت باشد که طی سال‌های طولانی تجربه و بر روی‌هم انباشته‌شده است و وقتی عوامل ایجاد کننده غمگینی، ناراحتی، خشم، ترس، وحشت، اضطراب و نگرانی و غیره که در طولانی مدت بیش از حد گسترده باشد و از سوی دیگر راه های ایجاد نشاط، امید و اعتماد محدود باشند زمینه های بروز آسیب های روانی و اجتماعی بیشتر فراهم می شود.

دکتر یداله زرگر در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، گفت: در هر جامعه‌ای بخشی از مردم دچار مشکلات جدی در رفتار، افکار، عقاید و ارزش‌ها می شوند.

وی بابیان اینکه آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق، جرائمی مانند نزاع و... است، افزود: متأسفانه رشد این آسیب‌ها به خصوص در استان خوزستان زیاد بوده و می‌تواند ناشی از اشکال در جنبه‌های مختلف جامعه مانند خانواده، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و .. باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ادامه داد: زمانی که رشد آسیب‌های اجتماعی زیاد شود، ابعاد مختلف جامعه نیز دچار مشکل می‌شود؛ هرچند جامعه دانشگاهی در مقایسه با میانگین جامعه از مشکلات کمتری برخوردار است اما همچنان آسیب‌هایی در این حوزه نیز وجود دارد.

زرگر، تصریح کرد: در سال 95 و 96 تحقیقی در رابطه با آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد که نشان می‌دهد میزان این آسیب‌ها در دانشگاه‌ها نسبت به سطح جامعه کمتر و در دانشگاه‌های دولتی هم نسبت به سایر دانشگاه‌ها نیز میزان کمتری دارد؛ این مسئله درباره دانشگاه شهید چمران اهواز نیز صادق است.

عضو گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بیان کرد: راه‌های ایجاد شادی و نشاط در جامعه محدود است و افرادی خواسته و یا ناخواسته ایجاد این شرایط مثبت را محدود می‌کنند و زمینه ایجاد و بروز آسیب‌های اجتماعی با این وضعیت بیشتر فراهم می‌شود.

زرگر، بر دو نکته براساس آیاتی از قرآن تأکید کرد و ادامه داد: در قرآن کریم سوره مائده آمده است، هر کس که انسانی را زنده کند (و از مرگ یا انحراف نجات دهد) گویا همه‏ مردم را زنده کرده است و دوم اینکه امیدبخشی موجب نجات جامعه می‌شود. در دین مبین اسلام نیز همواره بر مسئله امید بخشی به جامعه و مردم تأکید شده است.

 وی در پایان افزود: فراهم نمودن شرایط شادی و نشاط در دانشگاه بخصوص خوابگاههای دانشجویی از اقدامات کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی محسوب می شود.

آدرس کوتاه :