کاهش پهنای باند اینترنت

شناسه : 1915164

کاهش پهنای باند اینترنت

 

 

 

با توجه به اختلالات پیش آمده در زیر ساختهای ارتباطی اینترنت کشور در روزهای اخیر، همچنان شاهد کاهش محسوس پهنای باند اینترنت دانشگاه هستیم .

                                                                         مدیریت فناوری اطلاعات

آدرس کوتاه :