کانون "هلال‌احمر" ایستگاه سلامت در دانشگاه برپا می‌کند

کانون "هلال‌احمر" ایستگاه سلامت در دانشگاه برپا می‌کند


کانون "هلال‌احمر" ایستگاه سلامت در دانشگاه برپا می‌کند

کانون هلال‌احمر مدیریت امور اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایستگاه سنجش سلامت برپا می‌کند .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایستگاه سنجش سلامت از 26 فروردین‌ماه به مدت سه روز متوالی، خدماتی از قبیل تست قند خون، فشارخون، شاخص توده بدنی BMI ، مشاوره تغذیه و توزیع فراخوان عضوگیری در کانون اجتماعی "هلال‌احمر" را به صورت رایگان به عموم دانشگاهیان ارائه می‌دهد .

مکان برپایی ایستگاه سلامت، محوطه روبروی ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ساعت مراجعه از 12 تا 14 در روزهای یادشده است .

آدرس کوتاه :