نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاشت نهال در سطح خوابگاه ها و دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت هفته مدیریت سبز

کاشت نهال در سطح خوابگاه ها و دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت هفته مدیریت سبزعکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                         Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh