کارگاه دوروزه‌ای با حضور پژوهشگر دانشگاه گرونوبل در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

کارگاه دوروزه‌ای با حضور پژوهشگر دانشگاه گرونوبل در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد


با همکاری بخش علمی- فرهنگی سفارت فرانسه؛

کارگاه دوروزه‌ای با حضور پژوهشگر دانشگاه گرونوبل در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

    

 

به همت گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز و با همکاری بخش علمی- فرهنگی سفارت فرانسه در ایران کارگاه دوروزه‌ای با حضور دکتر ادی بروی نویسنده و پژوهشگر دانشگاه گرونوبل در این دانشگاه، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کارگاه‌های آموزشی در چارچوب همکاری‌های بخش علمی فرهنگی سفارت فرانسه در ایران با دپارتمان‌های زبان فرانسه در دانشگاه‌های ایران صورت گرفت.

 ازجمله دلایل دعوت از این نویسنده و پژوهشگر فعال در زمینه ادبیات فرانسه، کتابی حاصل از تز دکترای وی است که در سال 2014 در فرانسه منتشر شد و به دلیل موضوع بدیع مطرح‌شده در آن موردتوجه محافل ادبی فرانسه قرار گرفت.

در این دو کنفرانس در مورد شیوه‌های یافتن نویسنده اصلی متون ادبی بر اساس نسخ دست‌نوشته موجود و لزوم بازنگری در نسبت دادن مجموعه شعر " روشنایی‌ها " به آرتور رمبو، شاعر سمبولیست فرانسوی قرن 19 صحبت شد و دو کارگاه تحلیل شعر از این مجموعه نیز برگزار گردید که مورداستفاده و استقبال گسترده دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی این دانشکده قرار گرفت.

آدرس کوتاه :