کارگاه آموزشی مدیریت فرزندان در فضای مجازی

کارگاه آموزشی مدیریت فرزندان در فضای مجازی


از سوی بسیج اساتید دانشگاه برگزار می‌شود؛

کارگاه آموزشی مدیریت فرزندان در فضای مجازی

از سوی بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاه آموزشی "مدیریت فرزندان در فضای مجازی" ویژه خانواده اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کارگاه آموزشی پنجشنبه 26بهمن ساعت 10 صبح در  سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد با سخنرانی دکتر مثنوی، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم تربیتی همراه خواهد بود.

آدرس کوتاه :