کارگاه آموزشی فرایند انطباق پذیری خانواده ها با بحران سیل

شناسه : 2697051

کارگاه آموزشی فرایند انطباق پذیری خانواده ها با بحران سیل


در دانشگاه برگزار شد؛

در دانشگاه برگزار شد؛

کارگاه آموزشی فرایند انطباق پذیری خانواده ها با بحران سیل

کارگاه آموزشی فرایند انطباق پذیری خانواده ها با بحران سیل در دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس این کارگاه آموزشی را دکتر سمیه کاظمیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول کمیته مداخله در بحران انجمن مشاوره ایران برعهده داشت.

گفتنی است این کارگاه آموزشی به همت مرکز علوم رفتاری دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن مشاوره ایران با حمایت دانشگاه علامه طباطبایی با حضور ۴۰ نفر از روانشناسان و مشاوران یاری رسان به سیل زدگان استان خوزستان، برگزار گردید.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.