کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات تأمین مدرک (ویژه اعضاء هیأت علمی)

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات تأمین مدرک (ویژه اعضاء هیأت علمی)


کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات تأمین مدرک (ویژه اعضاء هیأت علمی)


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات تامین مدارک را برگزار می کند. 
سرفصل و محتوای دوره:
 
♦چگونگی استفاده از خدمات بخش تأمین مدرک
♦ آشنایی با طرح‌های مختلف تأمین مدرک و نحوه عضویت در آن‌ها
♦ تبیین ضرورت عضویت و آشنایی اعضاء هیأت علمی با خدمات تأمین مدرک
♦معرفی کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات از طریق بخش تأمین مدرک
 
هدف: معرفی خدمات بخش تأمین مدرک و چگونگی استفاده ازآن‌ها
کاربرد: استفاده کلیه اعضاء هیأت علمی از خدمات بخش تأمین مدرک
نتیجه: آشنایی با خدمات بخش تأمین مدرک
 
مدرس: خانم ندا حمدپور  
کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 
زمان: ‌‌‌سه‌شنبه 25 اردیبهشت 97 ساعت 12الی 14
مکان: کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش اطلاع رسانی و آموزش
نحوه ثبت نام: تلفنی، حضوری
تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012  
♦برای حضور در کارگاه آموزشی ثبت نام الزامی است♦
آدرس کوتاه :