پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

شناسه : 931156

پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - 15-17 اسفند

پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

(15 الی 17 اسفند ماه 1396)

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.