نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان برتر جشنواره خیام را کسب کرد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان برتر جشنواره خیام را کسب کرد


پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان برتر جشنواره خیام را کسب کرد

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد یوسف لطفی دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در گروه "کشاورزی و منابع طبیعی" نخستین جشنواره خیام به عنوان پایان‌نامه برتر، انتخاب شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، عنوان پایان‌نامه یوسف لطفی "ارزیابی برخی از خصوصیات کمی میوه و کیفی و پروفیل اسیدهای چرب روغن ژنوتیپ "t2 " و دو رقم زیتون ابوسطل و دزفولی تحت شرایط آب و هوای اهواز" است.

استاد راهنمای این پایان‌نامه را دکتر اسماعیل خالقی عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی و استاد مشاور را نیز دکتر نوراله معلمی رئیس این دانشکده، بر عهده داشتند.

دانشگاه شهید چمران اهواز کسب این موفقیت را به یوسف لطفی دانشجوی این دانشگاه، اعضای هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی و جامعه دانشگاهی تبریک می‌گوید.