پاکسازی محوطه ی معاونت فرهنگی در دومین هفته ی مدیریت سبز دانشگاه

شناسه : 2439580

پاکسازی محوطه ی معاونت فرهنگی در دومین هفته ی مدیریت سبز دانشگاهپاکسازی محوطه ی معاونت فرهنگی در دومین هفته ی مدیریت سبز دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.