همکاری بانک ها با ستاد استقبال دانشجویان جدیدالورود شهید چمران اهواز

همکاری بانک ها با ستاد استقبال دانشجویان جدیدالورود شهید چمران اهواز


همکاری بانک ها با ستاد استقبال دانشجویان جدیدالورود شهید چمران اهواز

 

 دکترعلیرضا مخبر دزفولی رییس ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شهید چمران اهواز امروز با رؤسای بانک های تجارت و ملی مستقر در دانشگاه دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این دیدار دکتر مخبردزفولی درخصوص اقدامات انجام شده در تسهیل انجام مراحل ثبت نام و پذیرش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه گزارشی ارائه کرد.

در ادامه پس از بحث و بررسی همه جوانب و با توجه به مصوبات ستاد استقبال مقرر گردید بانک تجارت و ملی بیشتر باجه های خود را در روزهای 4 و 5 مهرماه به انجام درخواست های بانکی دانشجویان جدیدالورود اختصاص دهند .

همچنین مقرر شد باجه های مخصوص پذیرش درخواست های بانکی دانشجویان جدیدالورود با تابلوی واضحی مشخص شوند .

تهیه فرم های پر درخواست از قبل توسط بانک ها و انجام کار درخواست دانشجویان بدون معطلی و صرفاً با امضای فرم، پذیرایی، توزیع شیرینی و خوشامد گویی به دانشجویان از طرف ستاد استقبال در مقابل باجه های مخصوص پذیرش دانشجویان جدیدالورود در بانک‌ها و توزیع تجارت کارت جوان برای دانشجویان جدیدالورود همراه با پیام خیر مقدم در هنگام مراجعه توسط بانک تجارت در روز مراجعه دانشجویان از دیگر مصوبات این نشست بود.  

آدرس کوتاه :