همایش دانشجویان جدیدالورود برگزار می شود

همایش دانشجویان جدیدالورود برگزار می شود


همایش دانشجویان جدیدالورود برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهیدچمران اهواز، ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شهید چمران همایش ویژه ای برای دانشجویان جدیدالورود برگزار می کند. این همایش روز دوشنبه 18 مهرماه سال جاری در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم از ساعت 10 الی 12 برگزار می شود. لازم به ذکر است که در این همایش علاوه بر بسته های فرهنگی که برای دانشجویان جدیدالورود در نظر گرفته شده است برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده و از سخنران ویژه ای نیز دعوت به عمل آمده است.

آدرس کوتاه :