هفتمین مسابقه استانی سازه های ماکارونی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود

هفتمین مسابقه استانی سازه های ماکارونی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود


هفتمین مسابقه استانی سازه های ماکارونی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شودانجمن علمی دانشجویی "عمران" مدیریت امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز، هفتمین دوره مسابقات استانی سازه های ماکارونی را در این دانشگاه برگزار می کند
.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این مسابقه فردا 29 فروردین ماه سال 97 با حضور تیم هایی از دانشگاه های سراسر استان خوزستان در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار می شود .

در ساعت آغازین این مسابقه، کلیه سازه ها به داوران مسابقه تحویل داده خواهد شد و پس از قرنطینه سازی و داوری اولیه، سازه ها در دو گرایش سبک و سنگین بارگذاری می شوند .

نحوه شرکت سازه ها در مسابقه به گونه ایست که سازه های سبک می بایست وزنه 10 کیلوگرمی را حداقل به مدت سه دقیقه تحمل نمایند و مقاومت سازه های سنگین نیز به وسیله بارگذاری توسط جک هیدرولیکی سنجیده می شود .

در پایان پس از داوری، سه سازه در گرایش سبک و سه سازه در گرایش سنگین انتخاب خواهند شد .

هفتمین مسابقه استانی سازه های ماکارونی فردا از ساعت 8 صبح تا 18 در دانشکده مهندسی برگزار می شود .

آدرس کوتاه :