نشست کارگروه مشارکت، سرمایه گذاری و تنوع بخشی به منابع مالی با موضوع امکان سنجی مشارکت درخصوص نصب نیروگاه گازی در دانشگاه

شناسه : 4934329

نشست کارگروه مشارکت، سرمایه گذاری و تنوع بخشی به منابع مالی با موضوع امکان سنجی مشارکت درخصوص نصب نیروگاه گازی در دانشگاهنشست کارگروه مشارکت، سرمایه گذاری و تنوع بخشی به منابع مالی با موضوع امکان سنجی مشارکت درخصوص نصب نیروگاه گازی در دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.