نشست کارگروه تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی و آزاد

نشست کارگروه تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی و آزاد


در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد؛

نشست کارگروه تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی و آزاد

 

نشست کارگروه تخصصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد در دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این نشست دکتر زادکرمی دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان به ارائه توضیحاتی درباره نحوه بررسی عملکرد این دانشگاه ها و موسسات، پرداخت.

در ادامه عزیز ساکی و مجتبی پورحمزه کارشناسان هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان نیز گزارشی از بازدیدهای انجام‌های شده و بررسی‌های صورت گرفته از دانشگاه امیرالمؤمنین(ع)، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی اروندان خرمشهر، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی الکترونیکی برخط، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی مهر اروند، دانشکده اصول دین دزفول، موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی رهنما و موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی کارون ارائه دادند.

همچنین دکتر علوی و دکتر بهبهانی نژاد از اعضای کارگروه و دکتر عفت پیری عضو هیئت استانی دفتر نظارت و ارزیابی نیز نظرات خود را درباره انجام هرچه بهتر نظارت‌ها بر مراکز آموزشی و علمی استان بیان کردند.


 
آدرس کوتاه :