نشست هم اندیشی روابط عمومی و معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز

نشست هم اندیشی روابط عمومی و معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز


نشست هم اندیشی روابط عمومی و معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز


نشست هم اندیشی مجموعه کارکنان روابط عمومی و معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علیرضا مخبردزفولی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این نشست صمیمانه به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در سازمان اشاره کرد و گفت: روابط عمومی بازتاب دهنده نقاط قوت دانشگاه به بیرون و نقاط ضعف آن به مدیران مجموعه دانشگاه است، آیینه دوسویه‌ای است که باید بدون تحمیل و یا تحت تاثیر قرار گرفتن، وقایع و واقعیت‌های مثبت را به بیرون و به جامعه دانشگاهی و واقعیت‌های منفی را به هیئت رئیسه منعکس نماید.

وی روابط عمومی را به عنوان پیشخوان هر مجموعه وسازمان دانست و افزود: با توجه به این جایگاه، افرادی باید در روابط عمومی کار و مدیریت کنند که از هر نظر آراسته باشند، آراستگی ظاهری و باطنی، زبانی و قلبی همه باید در کارکنان روابط عمومی وجود داشته باشد.

معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در عین حال روابط عمومی را حلقه اتصال مردم به دانشگاه و بالعکس عنوان نمود و اضافه کرد: این مجموعه باید بتواند هم نظر عمومی جامعه را به خواص و هم نظر خواص (دانشگاهیان) را به نحوی که قابل فهم و مورد استقبال عموم قرار گیرد، منتقل نماید.

دکتر مخبر دزفولی یادآور شد: روابط عمومی فضای دانشگاه را تنظیم می‌کند، در صورتی که فضا معنوی باشد مخاطبان و ذینفعان نیز معنوی خواهند شد و بالعکس از این رو روابط عمومی‌ها باید افراد هوشمند، با سلیقه، نکته سنج و دارای سعه صدر باشند.

وی با قدردانی از مدیر روابط عمومی دانشگاه، در عین حال به بیان برخی مشکلات پرداخت و لازمه حل آنها را توکل به خدا دانست  و گفت: نا امیدی قاتل انگیزه‌‌هاست و من تمام تلاش خود را برای پیگیری و رفع مشکلات به کار خواهم بست.

دکتر مخبر دزفولی با اشاره به اینکه علی رغم موانع و مشکلات متعدد، بسیاری از مشکلات و مسائل مالی دانشگاه به کوشش معاون محترم اداری مالی دانشگاه رفع شده است، افزود: برای نخستین بار اعتبار معینی برای نیمه دوم امسال به روابط عمومی دانشگاه اختصاص یافته است.

در ادامه این نشست، مدیر روابط عمومی دانشگاه در سخنانی اظهار داشت: مطالبات معنوی همکاران در مجموعه روابط عمومی بیش از مطالبات و خواسته‌های مادی آنهاست.

دکتر سید عباس رضوی افزود: دید کلی برخی از بخش‌های دانشگاه نسبت به روابط عمومی به عنوان یک بخش خدماتی است این درحالی است که روابط عمومی به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود و باید از عامل اجرایی صرف، خود را ارتقا دهد و بخشی از آن اجرایی باشد.

دکتر رضوی تصریح کرد: روابط عمومی با توجه به جایگاه و نقش آن در سازمان و تعامل با خارج از دانشگاه، باید به یک مرکز فکر و اندیشه و ارائه ایده‌های نو تبدیل شود.

در بخش دیگری از این نشست، کارکنان روابط عمومی دانشگاه مشکلات و مطالبات خود را در زمینه‌های صنفی، اداری و کاری مطرح کردند. 

 

آدرس کوتاه :