نشست معاون آموزشی وزیر علوم با معاونان آموزشی منطقه 10 کشور

نشست معاون آموزشی وزیر علوم با معاونان آموزشی منطقه 10 کشور


//گزارش تصویری //

نشست معاون آموزشی وزیر علوم با معاونان آموزشی منطقه 10 کشور

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                           Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :