نشست مشترک مسئولان دانشگاه و مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستان

نشست مشترک مسئولان دانشگاه و مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستان


//گزارش تصویری //

نشست مشترک مسئولان دانشگاه و مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستان

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                         Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :