نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست خبری پایان سال رییس دانشگاه با اصحاب رسانه

نشست خبری پایان سال رییس دانشگاه با اصحاب رسانه


عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                         Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh