نشست تشکل های دانشجویی دانشگاه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

نشست تشکل های دانشجویی دانشگاه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


//گزارش تصویری //

نشست تشکل های دانشجویی دانشگاه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
آدرس کوتاه :