نشست اعضاء کارگروه تخصصی هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان برگزار شد

نشست اعضاء کارگروه تخصصی هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان برگزار شد


در دانشگاه شهید چمران اهواز؛

نشست اعضاء کارگروه تخصصی هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان برگزار شد  

نخستین نشست هماهنگی اعضاء کارگروه تخصصی دوره جدید هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی عالی استان خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این نشست که امروز دوشنبه 27 فروردین‌ماه در سالن جلسات این دانشگاه برگزار گردید، ابتدا دکتر محمدرضا زادکرمی مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه، به بیان برخی مسائل درباره تغیر در آیین‌نامه‌های اجرایی پرداخت.

در این نشست گزارشی از سیمای کلی آموزشی عالی استان خوزستان ازجمله وضعیت مراکز علمی، تعداد دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی و... ارائه شد.

در ادامه نیز اعضای کارگروه‌های مختلف معرفی و سپس درباره امور مربوط به این کارگروه‌ها به بحث و تبادل‌نظر پرداخته شد.

آدرس کوتاه :