نشریه مکانیک کاربردی و محاسباتی دانشگاه در پایگاه بین المللی Clarivate Analytics نمایه شد

نشریه مکانیک کاربردی و محاسباتی دانشگاه در پایگاه بین المللی Clarivate Analytics نمایه شد


نشریه مکانیک کاربردی و محاسباتی دانشگاه در پایگاه بین المللی Clarivate Analytics نمایه شد

نشریه مکانیک کاربردی و محاسباتی دانشگاه شهید چمران اهواز در چهارمین سال انتشار خود موفق به کسب نمایه معتبر "Emerging Sources Citation Index (ESCI)" در پایگاه بین المللی Clarivate Analytics (Web of Science)  شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حمید محمد صدیقی مدیر داخلی و دبیر تخصصی این نشریه بیان کرد: این پایگاه معتبرترین پایگاه نمایه کننده نشریات علمی در سطح جهان است و نشریاتی که در این پایگاه نمایه می شوند از اعتبار بین المللی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: پس از نمایه شدن نشریه در این پایگاه، تمامی مقاله های چاپ شده و ارجاعات به این مقاله ها مورد ردیابی قرار می گیرند و چنانچه معیارهای این موسسه را دارا باشند، نشریه در نهایت موفق به کسب نمایه SCIE  و سپس JCR  خواهد شد که در این مرحله به آن نشریه ضریب تاثیر تعلق خواهد گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تصریح کرد: نشریه مکانیک کاربردی و محاسباتی در سال گذشته نیز پس از سومین سال انتشار خود موفق به کسب نمایهSCOPUS  گردید که این امر نشان دهنده پیشرفت چشمگیر این نشریه جوان دانشگاه در سطح بین المللی می باشد.

آدرس کوتاه :