نتایج آزمون زبان انگلیسی عمومی دی ماه ۱۳۹۷

شناسه : 2166761

نتایج آزمون زبان انگلیسی عمومی دی ماه ۱۳۹۷

نتایج آزمون دی ماه ۹۷

ردیف

کد داوطلبی

نام

نام خانوادگی

نمره

۱

۸۶۴۱

عزت اله

حسینی

۷۸,۰۰

۲

۸۶۲۸

علیرضا

بزرگمهری

۷۶,۰۰

۳

۸۵۹۴

فروغ

مکی

۷۵,۰۰

۴

۸۵۹۵

الهام

رحیمی سارود

۷۵,۰۰

۵

۸۶۲۱

میلاد

بی ریا

۷۴,۰۰

۶

۸۵۹۲

فریده

کعب عمیر

۷۳,۰۰

۷

۸۵۹۸

فاطمه

مهرولی

۷۳,۰۰

۸

۸۵۶۸

معصومه

دهقانیان

۷۲,۰۰

۹

۸۶۷۲

محمد

حسونی زاده

۷۰,۰۰

۱۰

۸۵۹۱

زهرا

 دیناری

۷۰,۰۰

۱۱

۸۶۲۷

محمدجواد

فتاحی

۷۰,۰۰

۱۲

۸۶۳۰

احسان

لطفعلی قصاب

۶۸,۰۰

۱۳

۸۶۵۶

سیدمحمد

علوی

۶۸,۰۰

۱۴

۸۵۸۵

مرجان

زکوی

۶۸,۰۰

۱۵

۸۵۶۹

سیده فاطمه

موسوی نسب

۶۷,۰۰

۱۶

۸۶۷۰

سجاد

فاریابی

۶۷,۰۰

۱۷

۸۶۴۹

شاهین

محمدی

۶۷,۰۰

۱۸

۸۶۱۰

صدیقه

محمدیان

۶۷,۰۰

۱۹

۸۶۰۹

صبرا

هرمزی

۶۶,۰۰

۲۰

۸۵۶۶

فاطمه

حیات داودی

۶۶,۰۰

۲۱

۸۶۹۲

الهه

ذرتی پور

۶۶,۰۰

۲۲

۸۵۶۷

مریم

شیرعلی

۶۵,۰۰

۲۳

۸۵۸۷

الهه

رضائیان

۶۵,۰۰

۲۴

۸۵۷۲

ندا

ایزدیان

۶۵,۰۰

۲۵

۸۵۹۶

سحر

شاچری

۶۵,۰۰

۲۶

۸۶۰۰

مهری

درخشان نژاد

۶۵,۰۰

۲۷

۸۵۶۳

آناهیتا

هادی قنوات

۶۴,۰۰

۲۸

۸۶۲۲

محمدحسین

حردانی

۶۴,۰۰

۲۹

۸۶۹۱

زیبا

صالح پور

۶۴,۰۰

۳۰

۸۶۶۹

علی

کولیوند

۶۴,۰۰

۳۱

۸۶۵۳

بابک

عابدی صدقیانی

۶۳,۰۰

۳۲

۸۶۶۲

سیدجواد

حسینی

۶۳,۰۰

۳۳

۸۵۸۴

آمنه

سواری ممبنی

۶۳,۰۰

۳۴

۸۵۸۱

نادیا

داری پور

۶۳,۰۰

۳۵

۸۵۸۲

سارا

ولی زاده

۶۳,۰۰

۳۶

۸۶۰۳

آمنه

امیدی

۶۳,۰۰

۳۷

۸۶۱۳

میلاد

منیعات

۶۲,۰۰

۳۸

۸۶۳۹

حامد

ایزدی

۶۲,۰۰

۳۹

۸۶۷۴

کامران

کرم نژاد

۶۲,۰۰

۴۰

۸۶۸۰

عباس

صادقی

۶۲,۰۰

۴۱

۸۶۷۹

سجاد

قهاری کوچکسرایی

۶۰,۰۰

۴۲

۸۶۶۳

شهریار

مهرابی

۶۰,۰۰

۴۳

۸۶۳۷

مهدی

مهران

۶۰,۰۰

۴۴

۸۶۴۴

عبداله

حسین پور

۶۰,۰۰

۴۵

۸۶۱۴

سعید

بقایی جزه

۶۰,۰۰

۴۶

۸۶۳۲

حمزه

عبیدی نیسی

۵۹,۰۰

۴۷

۸۶۵۵

شبیر

یزدانی یرائی

۵۹,۰۰

۴۸

۸۵۸۶

حدیث

زارعی

۵۹,۰۰

۴۹

۸۶۹۰

مریم

محمودی پور

۵۸,۰۰

۵۰

۸۶۸۶

علی

کیانی اصیل

۵۸,۰۰

۵۱

۸۶۸۴

دانیال

متصدی

۵۸,۰۰

۵۲

۸۶۴۲

سیدمحسن

زکی نژادیان

۵۸,۰۰

۵۳

۸۶۱۷

سیدکاظم

قریشیان فر

۵۸,۰۰

۵۴

۸۶۰۵

فاطمه

خلیلاوی

۵۸,۰۰

۵۵

۸۶۰۷

حمیده

گرگی

۵۷,۰۰

۵۶

۸۶۱۱

عبدالرسول

زارعی

۵۷,۰۰

۵۷

۸۶۴۳

داودرضا

کاظمی

۵۷,۰۰

۵۸

۸۶۳۸

حامد

توکلی دارستان

۵۷,۰۰

۵۹

۸۶۳۱

سیدمحمدسعید

موسوی

۵۷,۰۰

۶۰

۸۶۷۸

سیدایوب

نوربخش رضایی دهکردی

۵۷,۰۰

۶۱

۸۶۷۵

علی

خالدی فرد

۵۷,۰۰

۶۲

۸۶۵۸

میثم

امرایی

۵۷,۰۰

۶۳

۸۶۷۱

عارف

نورایی

۵۶,۰۰

۶۴

۸۶۸۹

پروین

خزامی

۵۶,۰۰

۶۵

۸۶۴۰

امین

احمدی

۵۶,۰۰

۶۶

۸۶۳۴

یوسف

زارعی

۵۵,۰۰

۶۷

۸۶۲۴

امین

مهدی زاده

۵۵,۰۰

۶۸

۸۶۲۵

عطا

آموزیان

۵۵,۰۰

۶۹

۸۶۰۱

فاطمه

کاظمی مقدم

۵۵,۰۰

۷۰

۸۵۹۷

عظیمه

باقری

۵۵,۰۰

۷۱

۸۶۸۸

زینب

نورزی ممبنی

۵۵,۰۰

۷۲

۸۵۸۰

منا

جمال آبادی

۵۵,۰۰

۷۳

۸۶۶۰

ولی

پیری

۵۴,۰۰

۷۴

۸۵۹۹

مریم

شکوهمند

۵۴,۰۰

۷۵

۸۶۱۸

سیدابوذر

محسنی پور

۵۴,۰۰

۷۶

۸۶۱۵

منصور

ویسی

۵۴,۰۰

۷۷

۸۶۲۹

اشکان

بذرافکن

۵۴,۰۰

۷۸

۸۶۱۶

فیصل

ربیهاوی

۵۳,۰۰

۷۹

۸۵۷۶

نجمه

امین خط

۵۳,۰۰

۸۰

۸۶۲۶

محسن

پاک نژاد

۵۲,۰۰

۸۱

۸۶۱۹

قاسم

مالکی

۵۱,۰۰

۸۲

۸۵۹۰

مینا

رخشی

۵۱,۰۰

۸۳

۸۶۶۱

محمد

دریکوند

۵۱,۰۰

۸۴

۸۵۶۵

فرشته

شنبه پور

۵۰,۰۰

۸۵

۸۶۲۳

سید حسن

نجاتی موسوی

۵۰,۰۰

۸۶

۸۶۲۰

عزیزاله

احمدی

۵۰,۰۰

۸۷

۸۶۸۵

مصطفی

قلی زاده

۴۹,۰۰

۸۸

۸۵۷۵

هاجر

زائری

۴۹,۰۰

۸۹

۸۶۴۷

محمدرضا

اطمینان

۴۸,۰۰

۹۰

۸۶۰۸

نازنین

قنبری سکندری

۴۷,۰۰

۹۱

۸۵۸۳

سمیرا

جابری

۴۷,۰۰

۹۲

۸۶۸۷

محمد

علوی

۴۷,۰۰

۹۳

۸۵۷۰

پرستو

منجزی

۴۷,۰۰

۹۴

۸۶۶۴

نوید

کوشکی

۴۷,۰۰

۹۵

۸۵۸۸

زهرا

سجادی میان آب

۴۷,۰۰

۹۶

۸۵۷۴

صغری

نیک پور

۴۶,۰۰

۹۷

۸۶۰۶

زهرا

اسدی

۴۶,۰۰

۹۸

۸۵۹۳

سمانه

راهدار

۴۶,۰۰

۹۹

۸۶۵۰

بهرام

گندمی

۴۶,۰۰

۱۰۰

۸۶۳۵

مجتبی

شیرمردی

۴۵,۰۰

۱۰۱

۸۶۰۴

سمیه

نیک نژاد

۴۵,۰۰

۱۰۲

۸۵۷۳

صدیقه

یوسفی ن‍ژاد

۴۵,۰۰

۱۰۳

۸۶۶۶

رضا

جمشیدی

۴۵,۰۰

۱۰۴

۸۶۷۷

محمد

محمدعلی منصوری

۴۵,۰۰

۱۰۵

۸۶۸۲

محمدرضا

بیگدلی

۴۵,۰۰

۱۰۶

۸۶۰۲

فاطمه

مرادی کهنکی

۴۴,۰۰

۱۰۷

۸۶۳۶

حمزه

مشعل پورفرد

۴۳,۰۰

۱۰۸

۸۶۴۶

علی

حمیدی

۴۱,۰۰

۱۰۹

۸۶۵۷

سیدصابر

درسه

۴۱,۰۰

۱۱۰

۸۵۷۱

مریم

کوچک

۴۱,۰۰

۱۱۱

۸۵۸۹

سمیه

شرونی

۴۱,۰۰

۱۱۲

۸۶۸۳

پیروز

زکی

۴۰,۰۰

۱۱۳

۸۶۷۳

آ....؟

عبدی

۳۹,۰۰

۱۱۴

۸۶۶۵

سعید

باجووند

۳۹,۰۰

۱۱۵

۸۵۶۴

رضوان

فاطمی

۳۹,۰۰

۱۱۶

۸۶۸۱

مسعود

غلامی

۳۷,۰۰

۱۱۷

۸۶۵۴

وحید

دارابی

۳۶,۰۰

۱۱۸

۸۶۴۸

علیرضا

محمدی

۳۶,۰۰

۱۱۹

۸۶۵۱

جلیل

حبشی

۳۶,۰۰

۱۲۰

۸۶۹۴

زینب

طاهریان

۳۵,۰۰

۱۲۱

۸۶۱۲

عادل

قبطانی

۳۲,۰۰

۱۲۲

۸۶۴۵

عادل

رفعت جو

۳۱,۰۰

۱۲۳

۸۶۹۵

محمدرضا

شکاری

۳۱,۰۰

۱۲۴

۸۵۷۷

کلثوم

حیدری

۳۰,۰۰

۱۲۵

۸۶۶۷

امین

مثنوی پور

۳۰,۰۰

۱۲۶

۸۶۶۸

حمزه

اسدی

۳۰,۰۰

۱۲۷

۸۶۵۲

علی

شریفی

۳۰,۰۰

۱۲۸

۸۶۷۶

حبیب اله

تبریزی

۲۷,۰۰

۱۲۹

۸۵۷۸

مرضیه

خورشیدی

۲۷,۰۰

۱۳۰

۸۶۵۹

بهنام

صادقی

۱۹,۰۰

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.