منشور اخلاق پژوهش رونمایی می‌شود

منشور اخلاق پژوهش رونمایی می‌شود


منشور اخلاق پژوهش رونمایی می‌شود

 

 

منشور و موازین اخلاق پژوهش در هفته پژوهش وفناوری امسال با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، منشور و موازین اخلاق پژوهش که از سوی مرکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی و کمیته اخلاق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردآوری و تدوین شده، در قالب یک جلد کتابچه توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز به چاپ رسیده و منتشر شده است.

دکتر علیرضا زراسوندی معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه شهید چمران اهواز عضو کمیته تدوین منشور اخلاق پژوهش است.

منشور اخلاق پژوهش که در 9 فصل تدوین گردیده، در روز سه شنبه 22 آذرماه نخستین روز هفته پژوهش و فناوری با حضور دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی خواهد شد.

آدرس کوتاه :