معرفی دو طرح پایان‌یافته دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان برگزیده های امسال وزارت علوم

معرفی دو طرح پایان‌یافته دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان برگزیده های امسال وزارت علوم


معرفی دو طرح پایان‌یافته دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان برگزیده های امسال وزارت علوم

دو طرح پایان‌یافته دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان برگزیده های سال 1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی، شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این دو طرح شامل "ارزیابی مدل ژئوشیمایی سنگ‌های منشأ و هیدروکربورهای افق مخزنی" و "تخمین کمی و کیفی منابع هیدروکربوری ساختمان‌های سردشت و گیسکان"، است.

طرح "ارزیابی مدل ژئوشیمایی سنگ‌های منشأ و هیدروکربورهای افق مخزنی" که در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز توسط دکتر بهرام علیزاده انجام‌شده از سال 92 آغاز و سال 95 به پایان رسید. کارفرما این طرح نیز مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران است.

بررسی ژئوشیمیایی تحت‌الارضی بر روی 14 میدان نفتی مختلف واقع در دشت آبادان و شمال غرب خلیج‌فارس مطالعه نشده و تهیه شناسنامه ژئوشیمیایی موضوع این طرح است.

همچنین طرح" تخمین کمی و کیفی منابع هیدروکربوری ساختمان‌های سردشت و گیسکان نیز در دانشکده علوم زمین توسط دکتر بهرام علیزاده انجام می‌شود.

آدرس کوتاه :