معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز در سمت خود ابقاء شد

معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز در سمت خود ابقاء شد


معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز در سمت خود ابقاء شد

در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر عبدالرحیم هوشمند معاون فرهنگی دانشگاه به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقاء شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این حکم آمده است:

با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی از تاریخ 96/07/19 به مدت دو سال در سمت معاون فرهنگی، ابقاء می گردید.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال بتوانید با انجام وظایف محوله در تحقق اهداف دانشکده و دانشگاه گام‌های موثری بردارید.

آدرس کوتاه :