مشکلات هسته مرکزی شهر اهواز توسط دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی می شود

شناسه : 2041063

مشکلات هسته مرکزی شهر اهواز توسط دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی می شود


شهردار اهواز در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خبر داد؛

شهردار اهواز در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خبر داد؛

مشکلات هسته مرکزی شهر اهواز توسط دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی می شود

شهردار اهواز با بیان اینکه حل مشکلات هسته مرکزی شهر اهواز توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در حال مطالعه است، تصریح کرد: برنامه پنج ساله شهرداری اهواز نیز توسط این دانشگاه تنظیم شده است.

منصور کتانباف در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناور خوزستان و ششمین فن بازار استان در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: مبنا و پایه پژوهش های صورت گرفته در شهرداری با موضوعات شهری، با به کارگیری از توان اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز است.

وی با بیان اینکه بدون تردید پژوهش های صورت گرفته در حوزه شهری مورد حمایت شهرداری اهواز قرار خواهند گرفت، افزود: موضوعات شهری از سوی شهرداری ارائه می شود تا بتوان از ظرفیت پایان نامه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقاطع مختلف بهره برده و پژوهش های صورت گرفته را در مدیریت شهری مورد استفاده قرار داد.

شهردار اهواز با تأکید بر اینکه پژوهش های صورت گرفته حتما باید مورد استفاده قرار گیرند، بیان کرد: شهرداری اهواز طی یک سال گذشته موفق شده است با دانشکده های مختلف دانشگاه شهید چمران تفاهمنامه هایی را در حوزه مدیریت شهری منعقد کرده و قراردادهایی را امضا کند.

شهردار اهواز با اشاره به اینکه تصویب بودجه سالانه شهرداری، دارای پیوست هایی است که بدون تردید یکی از این پیوست ها در حوزه پژوهش، مطالعه و تحقیق است، گفت: شهرداری اهواز خود را ملزم می داند از این پژوهش های صورت گرفته توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای حل مشکلات شهری استفاده کند.

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.