مدیر پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور اهواز منصوب شد/////

مدیر پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور اهواز منصوب شد/////


مدیر پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور اهواز منصوب شد/////

در حکمی از سوی دکتر خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر سید محمد اشرفی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی به عنوان مدیر پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور اهواز، منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این حکم آمده است:

با توجه به‌مراتب شایستگی و تعهد جناب عالی به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به‌عنوان «مدیر پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور اهواز» منصوب می‌گردید. انتظار می‌رود در چارچوب اهداف و برنامه های این پژوهشکده و به‌کارگیری تمام توان و تجربه خود و سایر همکاران محترم در دانشگاه و بهره گیری از پشتوانه علمی موجود نسبت به ارائه خدمات علمی و پژوهشی در زمینه آب و انرژی، بومی سازی فناوری های نوین در این زمینه و رفع نیازهای تحقیقاتی سازمان ها و صنایع مرتبط کوشش نمایید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در تحقق اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید.

آدرس کوتاه :