قابل توجه پذیرفته شدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۹۸ در کلیه مقاطع

شناسه : 3233928

قابل توجه پذیرفته شدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۹۸ در کلیه مقاطعقابل توجه پذیرفته شدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۹۸ در کلیه مقاطع

قابل توجه پذیرفته شدگان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۹۸ در کلیه مقاطع: آگهی های ثبت نام این عزیزان در قسمت "راهنمای دانشجویان نو ورود" در بالای صفحه اول سایت دانشگاه درج شده است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (6 آرا)
The average rating is 3.1666666666666665 stars out of 5.