قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه نیم سال دوم 97-96

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه نیم سال دوم 97-96


قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه نیم سال دوم 97-96

با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان زمان ثبت نام وام شهریه را به شرح زیر اعلام می دارد:

دانشجویان متقاضی می‌بایست ضمن ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرسbp.swf.irدر بازه زمانی قیدشده مدارک لازم را به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تحویل دهند.

*زمان ثبت‌نام در پورتال دانشجویی و تحویل دادن مدارک

1-وام شهریه (نوبت دوم) از تاریخ 97/1/25 لغایت 97/2/10

ب: مدارک موردنیاز

1.     اصل سند تعهدنامه محضری با ضمانت شخص معتبر تنظیم‌شده توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه تصویر حکم استخدامی (ضامن کارکنان رسمی و پیمانی) و گواهی کسر از حقوق بنام صندوق رفاه دانشجویان بدون ذکر مبلغ(مخصوص ضامن بازنشسته)

تذکر : دانشجویانی که قبلاً سند تعهدنامه محضری ارائه نموده‌اند نیازی به ارائه مجدد این موارد ندارند .

آدرس کوتاه :