قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام های صندوق رفاه نیم سال دوم 97-96

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام های صندوق رفاه نیم سال دوم 97-96


قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام های صندوق رفاه نیم سال دوم 97-96با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان زمان‌بندی ثبت نام وام های فعال دانشجویی را به شرح زیر اعلام میدارد. دانشجویان متقاضی می بایست ضمن ثبت درخواست وام  در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir در بازه زمانی قید شده ، مدارک لازم را به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تحویل دهند.

الف: وام های فعال جهت ثبت نام:

1-وام ضروری ویژه دکتری (مخصوص دانشجویان ورودی 95 و ما قبل)

2-وام تحصیلی ویژه دکتری (از طریق صندوق رفاه –بانک توسعه تعاون)

 3-وام ضروری عادی(ویژه دانشجویان کارشناسی-کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای)

ب- زمان ثبت نام:

از تاریخ 01/03/97 لغایت 10/03/97

ب: مدارک مورد نیاز

  1. ارائه فرم تکمیل شده تقاضای وام
  2. ارائه فاکتور خرید لوازم مربوطه(مخصوص وام ضروری ویژه دکتری و ضروری عادی)
  3. افتتاح و اعلام شماره حساب تجارت کارت جوان
  4. 4-اصل سند تعهدنامه محضری با ضمانت شخص معتبر تنظیم شده توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه تصویر حکم استخدامی ضامن  (کارکنان رسمی یا پیمانی ) و گواهی کسر از حقوق بنام صندوق رفاه دانشجویان بدون ذکر مبلغ(مخصوص ضامن بازنشسته)

تذکر : دانشجویانی که قبلا مدارک بندهای 3 و 4 را ارائه نموده اند نیازی به ارائه مجدد این موارد را ندارند.

فرم های مورد نیاز در سایت دانشگاه ، بخش معاونت دانشجویی  قرار داده شده است.آدرس کوتاه :