قابل توجه اعضای هیات علمی، کارمندان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای استان خوزستان

قابل توجه اعضای هیات علمی، کارمندان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای استان خوزستان


قابل توجه اعضای هیات علمی، کارمندان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای استان خوزستان

به نام خداوند مهر و مهربانی

«... و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین»

« آنها کسانی هستند که در انجام کارهای نیک سرعت می­دهند و بر یکدیگر پیشی می­گیرند و آن­ها صالحین هستند»

صداهای احساس از مهر تو ... می­آیند تا عمق لبخند من؛جهانی یکی، آسمانی یکی ...  همه هم ترانه، همه هموطن؛

همراهان هم­اندیش و مهرآفرین؛ نیکی و مهربانی مرز نمی­شناسد، آن گاه که سرانگشتان بی­دریغ مهر و عاطفه بر صفحات سپید دانایی، رنجی را از جان انسانی دردمند دور سازد؛

بیایید به اتفاق هم، جلوه دیگری از مهر در خدمت به هموطنان زلزله­زده بیافرینیم و با ساخت مدرسه­ای، بر دانش فرزندان ایران اسلامی بیافزاییم.

چشم به راهتان هستیم.

اعضای هیات علمی، کارمندان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه­های استان خوزستان؛

شماره حساب 6019075883  و شماره کارت  5859837002234942  بانک تجارت، به نام ستاد زلزله.

آدرس کوتاه :