فراخوان دانشگاهیان شهید چمران برای راهپیمایی 13 آبان

فراخوان دانشگاهیان شهید چمران برای راهپیمایی 13 آبان


فراخوان دانشگاهیان شهید چمران برای راهپیمایی 13 آبان

جامعه دانشگاهیان شهید چمران اهواز همگام و همراه با دیگر آحاد مردم غیور و شهید پرور استان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان حضور می یابند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، جامعه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در روز 13 آبان با شرکت حماسی خود در راهپیمایی ضمن لبیک به مقام معظم رهبری، خشم مقدس خویش را علیه سیطره جویان و غارتگران بین المللی به نمایش درمی آورند.

بدینوسیله به اطلاع دانشگاهیان می رساند وسیله ایاب وذهاب برای انتقال عزیزان به محل راهپیمایی راس ساعت 9:30 روز جمعه 13 آبان ماه از مقابل مسجد امام جعفر صادق(ع) واقع در کوی استادان مهیا گردیده است.

آدرس کوتاه :