فراخوان انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی منتشر شد

فراخوان انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی منتشر شد


فراخوان انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی منتشر شد

انتخابات نامزدهای شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی به صورت الکترونیک در حال برگزاری است .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این انتخابات تا ششم اسفندماه امسال از طریق سایت جامع معاونت فرهنگی به نشانیwww.farhangi.scu.ac.irانجام خواهد شد .

در این دور از انتخابات، نامزدهای 57 انجمن علمی دانشجویی رشته‌ای و بین‌رشته‌ای دانشگاه شهید چمران اهواز جهت عضویت در شورای مرکزی، ثبت‌نام خواهند شد و در مرحله بعدی انتخابات، دانشجویان نامزدهای موردنظر خود را از بین این تعداد، به صورت الکترونیک از طریق سایت یادشده، انتخاب خواهند کرد .

گفتنی است دور دوم انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی، 15 تا 22 اسفندماه امسال برگزار می‌گردد .

آدرس کوتاه :