عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات:طرح ضیافت اندیشه اساتید را با ملزومات معلمی آشنا می‌کند

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات:طرح ضیافت اندیشه اساتید را با ملزومات معلمی آشنا می‌کند


عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات:طرح ضیافت اندیشه اساتید را با ملزومات معلمی آشنا می‌کند

 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزاری طرح ضیافت اندیشه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: کلاس‌های این دوره آموزشی اساتید جوان را با ملزومات معلمی و استادی آشنا می‌کند.

دکتر پروین گلی زاده در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه همان‌طور که از نام آن پیداست، فضا وفرصت مناسبی برای آشنایی با فلسفه علم و جهات آن است و در بعد فیزیکی و متافیزیکی، باورها و اندیشه‌ها و ابهامات احتمالی که در برداشت‌ها و قرائت‌های مختلف اساتید از علم وجود دارد، مباحثه می‌شود.

وی گفت: به نظر می‌رسد اگر کلاس‌های طرح ضیافت اساتید به صورت مستمر در طول دوره‌های تدریس اساتید ادامه یابد به ویژه برای اساتید جوان‌تر می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف و آنها را ورزیده کند به طوری که با فراگیری ملزومات معلمی و استادی بتوانند دانشجویان را در مقاطع مختلف تحصیلی به طور صحیح و علمی ارشاد و راهنمایی نمایند.

دکتر گلی زاده با اشاره به اینکه در این دوره دو مبحث کلی شامل علم و تعلیم و تربیت اسلامی مورد مباحثه و تحلیل قرار گرفت، افزود: با توجه به اهمیت موضوع اخلاق، پیشنهاد می‌شود در دوره‌های آینده این طرح، مباحثی با محور اخلاق، اخلاق اسلامی، معیارها و شاخص‌های اخلاق و روابط میان استاد و دانشجو طرح گردد.

آدرس کوتاه :