طرح پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود شهید چمران اهواز

طرح پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود شهید چمران اهواز


طرح پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود شهید چمران اهواز

 

 مسئول مرکز مشاوره دانشجویی شهید چمران اهواز از اجرای طرح پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود خبر داد.

فرخنده دنیوی زاده در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرای این طرح را در راستای دستورالعمل وزارت علوم و تهیه پرونده سلامت دانشجویان عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای این طرح دانشجویان در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی شناسایی می‌شوند تا در دوران تحصیل از خدمات مشاوره ودرمان در صورت نیاز استفاده کنند.

وی افزود: تیم مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز جزو معدود گروه‌های کامل مشاوره در سطح دانشگاه‌های کشور است چرا که از علاوه بر روانشناسان بالینی و تربیتی، روانپزشک نیز در این تیم عضویت دارد وعلاوه بر مشاوره، خدمات درمانی نیز به دانشجویانی که نیاز داشته باشند، ارائه می‌شود.

دنیوی زاده تاکید کرد: به زودی برنامه زمان‌بندی مراجعه دانشجویان بر حسب دانشکده‌ها اطلاع رسانی می‌شود وهمه دانشجویان باید در طرح پایش سلامت روان شرکت کرده و مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی گفت: در راستای ارتقای سطح مها‌رتی دانشجویان جدیدالورود کارگاه‌های مهارت‌های زندگی در طول سال تحصیلی ویژه این دانشجویان برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :