سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی16 بهمن 1398

شناسه : 3612737

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی16 بهمن 1398


بهمن 1398

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی16 بهمن 1398

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی16 بهمن  1398

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.