سومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

شناسه : 2147361

سومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهوازسومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز - 26-25 بهمن ماه 1397

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 2.3333333333333335 stars out of 5.