رییس و هیئت رییسه دانشگاه در روز بدون خودرو

رییس و هیئت رییسه دانشگاه در روز بدون خودرو


//گزارش تصویری //

رییس و هیئت رییسه دانشگاه در روز بدون خودرو
عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                       Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :